Vad är inredning?

Inredning är en form av konst där man använder interiör, alltså möbler, färg och andra objekt, för att dekorera ett rum eller hus. Även fordon såsom bussar, bilar, tåg, båtar eller flygplan har sin egen inredning. Inredning handlar inte bara om att rummet ska se fint ut, utan även om funktionalitet. Det gäller att hitta en bra balans mellan design och funktion. Man behöver också ta hänsyn till andra faktorer såsom ljus, akustik och material.

Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur är den disciplin av arkitektur som handlar om inredning och används ofta synonymt med inredning. En inredare arbetar med att inreda, vilket är en titel som man kan ha oavsett tidigare utbildning. För att få kalla sig för inredningsarkitekt måste man dock ha genomgått högskoleutbildning i ämnet. De flesta inredningsarkitekter arbetar i offentliga miljöer. De inreder byggnader såsom sjukhus, kontor, köpcentrum, teatrar, flygplatser och hotell. Inredare arbetar istället oftare i privata bostäder. Som inredningsarkitekt kan design och ritande av möbler också ingå i arbetet. En inredningsarkitekt kan också arbeta som projektledare, upphandlare och förvaltare. Idag finns cirka 600 inredningsarkitekter i Sverige. Det är med andra ord ett bristyrke. Ungefär hälften av dessa är egenföretagare och resten arbetar på arkitektföretag.

Historia

Inredning är en gammal disciplin, lika gammal som den exteriöra arkitekturen. Genom tiderna har det funnits olika inredningstrender, vilket speglat inredningen vid denna tid. Detta kan man se i gamla byggnader. Inredning blev framför allt viktigt under 1700-talet, vid tiden för renässansen i Sverige och resten av Europa. Då lades mer resurser på lyxiga slott och andra byggnader för adelsfamiljer. Mycket av detta finns kvar än idag. Trenderna inom inredning ändras hela tiden. Sedan industrialiseringen har det blivit mycket enklare att tillverka möbler, vilket har gjort inredning billigare och mer tillgänglig för folk. Detta gör att alla idag kan inreda sin egen bostad på sitt eget sätt.